MATT FERRANTO

OZHENA SHUPLAT PORTRAIT

BOZHENA SHUPLAT
2015
acrylic on polymer clay, wire
4½ inches high

< BACK TO PORTRAITS